Selecteer een pagina

privacyverklaring

Identiteit van de onderneming

IG Vertalen, Nederlands – Russisch vertaalbureau,
0031 6 47 60 31 35 en KvK nr: 63242656,
ING: NL38 INGB 0006833568

Contactgegevens van de onderneming

IG Vertalen
Bink36 C1.17
Binckhorstlaan 36
2516BE Den Haag
website: www.igvertalen.nl                

E-mail: igvertalen@gmail.com
Mobiel: 0031 6 47 60 31 35

Waar de onderneming voor staat

 • IG vertalen werkt uitsluitend met beëdigde vertalers.
 • IG Vertalen hanteert geheimhoudingsplicht.
 • IG Vertalen gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens.

  Waarom worden de gegevens verzameld?

 • Alle gegevens nodig voor het maken van een vertaling of het redigeren van vertaling worden aangeleverd door de klant. Dit om de vertaling mogelijk te maken. Indien daar persoonlijke gegevens benodigd zijn, worden die gegevens gevraagd en verwerkt.

  Wie is ontvanger van gegevens

 • De opdrachtgever kan zijn:
  • een klant die voor zichzelf een vertaling vraagt.
  • een tussenpersoon die de zaken behandelt (bijvoorbeeld advocaat)
  • een ander vertaalbureau die vraagt om een eerste of tweede vertaling.
 • De opdrachtgever is de enige betrokkene die gegevens aanlevert en hij is ook de enige die de vertaling ontvangt, al dan niet met persoonsgegevens waar nodig.

 • De medewerkers van het vertaalbureau die de eerste en tweede vertaling uitvoeren dragen zorg voor de vertaling en aanlevering hiervan aan de opdrachtgever. Ook zij hebben zonodig inzage in persoonsgegevens.

  Gebruikt IG Vertalen uw persoonlijke gegevens voor Direct Marketing?   

 • IG Vertalen gebruikt uw persoonlijke gegevens niet om u ongevraagd commerciële aanbiedingen of reclame te sturen tenzij u daar toestemming voor heeft gegeven. IG Vertalen verbindt zich er ook toe uw gegevens niet te verkopen of te verhandelen.
 • Indien u om informatie over onze diensten verzoekt, zal IG Vertalen u voorzien van de voor u relevante informatie. Indien wij u deze informatie sturen, heeft u tevens een mogelijkheid om afstand te nemen van uw verzoek.


  Hoe lang worden de gegevens opgeslagen

 • Bij IG Vertalen wordt een bewaartermijn gehanteerd van 5 jaar tenzij anders afgesproken met een klant. Dit betreft papieren en elektronische documenten.

 • Daarna zullen de gegevens worden vernietigd c.q. gewist.


  Recht om bezwaar te maken

 

 • Alle gegevens, door de klant aangeleverd en/of als vertaling opgeleverd, kunnen op verzoek worden ingezien of indien gewenst direct worden vernietigd.

  Dat er een klachtenprocedure bestaat bij Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Men kan o.a. bij hun terecht wanneer ze een klacht hebben over de verwerking van persoonsgegevens op websites.

Verplichting om de gegevens te verstrekken

 • Het verstrekken van persoonsgegevens kan een voorwaarde zijn voor de uitvoering van een contract indien dit betrekking heeft op de vertaling van persoonlijke documenten.
 • Indien persoonsgegevens niet worden aangeleverd kan een opdracht niet worden uitgevoerd wanneer dit betrekking heeft op persoonsgegevens.

 

 • Gebruikt IG Vertalen uw persoonlijke gegevens voor Direct Marketing?

 • IG Vertalen gebruikt uw persoonlijke gegevens niet om u ongevraagd commerciële aanbiedingen of reclame te sturen tenzij u daar toestemming voor heeft gegeven. IG Vertalen verbindt zich er ook toe uw gegevens niet te verkopen of te verhandelen.
 • Indien u om informatie over onze producten en diensten verzoekt, zal IG Vertalen u voorzien van de voor u relevante informatie. Indien wij u deze informatie sturen, heeft u tevens een mogelijkheid om afstand te nemen van uw verzoek.

 • Maakt de website www.igvertalen.nl gebruik van Cookies?

 • IG Vertalen maakt geen gebruik van cookies.